Institutionen har en arbetsgrupp för miljöfrågor. Gruppen arbetar bland annat med att sprida information om miljöfrågor och avfallshantering vid institutionen och tar dessutom fram underlag för miljöhandlingsplaner.

Gruppen består av följande personer:

Det yttersta ansvaret för miljöfrågor vid institutionen har prefekten Magnus Nermo som kan nås på magnus.nermo@sociology.su.se.