Frescati southern houses during spring. Foto: Helene Komlos-Grill/Stockholms universitet
 

Forskarna på institutionen är i hög grad aktiva i internationella forskarsammanhang, i storskaliga nationella och internationella forskningsprogram och i internationella nätverk samt på konferenser. Vår forskning publiceras i internationella tidskrifter med stor genomslagskraft, och flera forskare arbetar även som redaktörer för dessa.

De engelskspråkiga master- och doktorandprogram vi erbjuder lockar sökande från många delar av världen. Just nu har vi masterstudenter, doktorander och forskare med bakgrund i minst 15 olika länder.

Vi bedriver forskning inom både sociologi och demografi av hög internationell standard, och rankas konsekvent som en av de 50 främsta sociologiska institutionerna i världen. Vid institutionen finns Stockholms universitet Demografiska avdelning (SUDA), en internationell grupp forskare och doktorander som arbetar med många olika aspekter av befolkningsdynamik (läs mer på SUDA:s egen webb). Demografi är ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden.

Stockholms universitet är också värd för ett antal framstående tvärvetenskapliga centra och institut som är nära förknippade med Sociologiska institutionen:

Läs mer om vår organisation här

Kontaktuppgifter till alla våra medarbetare

Media och kommunikation