Eleverna fick ta del av presentationer om både demografi och sociologi:

  • Jani Turunen pratade om sin forskning om jämställdhet och familjedynamik,
  • Karin Helmersson Bergmark berättade om sociologins territorier; om vad sociologi handlar om och vilka frågor kan studeras sociologiskt. Hon berättade även om sina egna forskningsfält, från organisation och alkoholkultur till studier om livet online, med fokus på det problematiska beroendebegreppet.
  • Amir Rostami berättade om sin forskning om kriminell organisering.

Vill din klass också komma på studiebesök hos oss?

Är du lärare eller studievägledare på högstadiet eller gymnasiet? Tror du att dina elever skulle vara intresserade av att komma på studiebesök på Sociologiska institutionen? Kontakta då gärna Charlotta Stern, stf prefekt.

I mån av tid tar vi gärna emot er och planerar in ett studiebesök! Ett studiebesök kan innehålla en gästföreläsning eller flera från våra forskare inom något tema, och att vi berättar mer om sociologi som ämne och hur det är att läsa hos oss.