Tema för konferensen

Detta år ser vi gärna abstracts som handlar om skilsmässan ur ett barn- och ungdomsperspektiv, samt med policyrelaterade aspekter av skilsmässan.