- Forskning som gjorts på dejtingsidor visar att män har preferens för något yngre kvinnor, och kvinnor för något äldre män, säger Martin Kolk i intervjun,

Han menar att mönstren för ålderskillnader i heterosexuella par har sett ungefär likadana ut under hela 1900-talet fram tills idag, med vissa undantag. Att undersöka åldersskillnader i par är - förutom att det är intressant i sig - viktigt för att det får konsekvenser på en samhällsnivå, menar han.

- Man kan tänka sig att en äldre person har hunnit längre i karriären och tjänar mer pengar. När man ska förhandla om exempelvis föräldraledighet kan det få konsekvenser, berättar Martin Kolk i intervjun.

Här kan du lyssna på hela intervjun som börjar cirka 32 minuter in i programmet.