Frågeställningen som Socialdemokraterna vill diskutera är som följer:

  • Vad ser ni för problem och utmaningar utifrån er utgångspunkt som kan kopplas till barn- och familjepolitiken?
  • Vad skulle ni själv vilja se för framtidsreformer på barn- och familjeområdet?

Förutom Ann-Zofie Duvander deltar företrädare för bland andra RSFL, TCO, Vision och Sveriges Kvinnolobby.