Livia Oláh.
Livia Oláh.

- Det finns en väldigt intressant utveckling i världen om vi tittar på åldersstrukturen. Hälften av världens befolkning är under 30 år, berättar Livia Oláh i programmet.

Samtidigt är Europas befolkning äldre jämfört med övriga kontinenters invånare, med en medianålder på 42 år.

- Europa är den äldsta kontinenten också befolkningsmässigt.

Koppling till arabiska våren

För de länder där en stor andel av befolkningen är i arbetsför ålder är det en konkurrensfördel - den så kallade demografiska bonusen.

Men det gäller att utnyttja den demografisk bonusen rätt. När en stor andel av befolkningen är unga men inte får några jobb eller någon meningsfull sysselsättning, vilket är fallet i exempelvis Egypten, finns risken att de tappar framtidstron.

- Då leder det till oroligheter eller som vi har sett i det här fallet till den arabiska våren, säger Livia Oláh.

Här kan du lyssna på hela programmet som sändes i Sveriges Radio P1.

Programmet uppmärksammades även i Gaudeamus, där Livia Oláh fick svara på frågan om hur Europa ska klara av sin åldrade befolkning:

- Vi talar ju ganska mycket om hållbar utveckling och där ingår hur länge vi ska kunna jobba. Det gäller att se till att hålla den äldre arbetsföra befolkningen i arbete så att vi får ett mer ekonomiskt hållbart sam­hälle. Det är inte realistiskt att en 70- årig människa ska kunna arbeta heltid, utan arbetslivet måste anpassas så att äldre kan vara aktiva längre, säger Livia Oláh till Gaudeamus.