Livia Oláh, docent vid Sociologiska institutionen, gav som inbjuden talare en presentation på temat "Familjeliv i förändring – resultat från ett EU-projekt" på Senioruniversitetet i Stockholm.

Läs mer om EU-projektet FamiliesAndSocieties här och här.