Utställningen TRÄ2016 handlar om visioner för framtiden kring hur vi bor och lever år 2116. Den utgår ifrån vetenskap från olika discipliner, utifrån ett ljust framtidsscenario med fokus på hållbarhet.

Livia Oláh, docent i demografi vid Sociologiska institutionen.
Livia Oláh, docent i demografi vid Sociologiska institutionen.

Livia Oláh ser framför sig en framtid där vi blir mer "toleranta i synen på familjen som begrepp":

- En fråga för framtiden är hur vi egent­ligen definierar en familj - förutsätter den  att det  finns  barn? Vi kommer bli mer flexibla, mångfalden kommer öka, vi reser mer och jobbar utomlands, skaffar oss kontakter och relationer, säger Livia Oláh i intervjun.

Hon tar upp Europas åldrande befolkning och utmaningen med att få en befolkning i balans, och beskriver hur en del länders låga födslotal hänger ihop med en mindre utvecklad barnomsorg.

- Känner inte kvinnor att de kan kontrollera sin situation så är kanske inte heller barn, speciellt inte fler än ett barn, ett mål, säger Livia Oláh.

TRÄ2016 är öppen fram till och med 4 december - här finns mer information om utställningen.