I inslaget berättar Amir Rostami om vikten av att arbeta på lokal nivå, för att vi ska kunna förebygga våldsbejakande extremism i ett tidigt skede.

- I det förebyggande arbetet måste vi utgå ifrån att varje enskilt fall kan hindras och förebyggas. Därför är det jätteviktigt med lokal samverkan för att upptäcka det här i en tidig fas, säger han till Gomorron Sverige.

Inslaget där Amir Rostami medverkar börjar cirka 56 minuter in i programmet, som du hittar här.