Med på samtalet var:

  • Tobias Davidsson fil. dr. i socialt arbete
  • Maria Oskarson professor i statsvetenskap
  • Leila Zoubir, kommunikatör på Sociologiska institutionen
  • Samtalsledare: Sewilius Berg

För mer information, se ABF Göteborgs webb.