Sven Drefahls forskning bygger på registerdata från Danmark, och de ursprungliga resultaten publicerades först 2010. Efter det har han även fått fram resultat om varför kvinnor med äldre män dör tidigare. The Guardian skriver:

"Svaret är att det är mycket högre sannolikhet att de här kvinnorna dör av "yttre orsaker" än andra gifta kvinnor - det vill säga, de är mer benägna att dö av olyckor som inte självmord" (institutionens översättning).

Läs hela artikeln i the Guardian här!