Åke Sandberg. Foto: Privat
Åke Sandberg. Foto: Privat

Grunden till problemet, menar han i sitt första debattinlägg, finns i boken "Företags­demokrati och företagsorganisation" från 1967 av företagsekonomiprofessorn Eric Rhenman:

"Modellen döljer emellertid maktskillnader mellan intressenterna, att ägarna har ett dominerande inflytande över företagsledningen, att toppcheferna ofta själva är stora aktieägare genom olika belöningsprogram och att ägare och ledning är klassmässigt, socialt förbundna, samt att det ytterst är företags­ledningens uppgift och funktion att främja avkastning på kapitalet."

Åke Sandberg menar i sin slutreplik att utbildningar inom det här området istället borde göra målkonflikter tydliga genom att spegla "en intressemässig mångfald genom medverkan av olika universitetsämnen fördjupade i olika delar".

Här kan du läsa samtliga delar i debattserien.