Vanessa Barker. Foto: Stockholms universitet
Vanessa Barker. Foto: Stockholms universitet

Vanessa Barker skriver i artikeln (som inte finns tillgänglig på nätet) att stängningen av gränsen är ett tecken på "en underliggande politisk idé" som verkar i Sverige och som hon kallar för straffbaserad nationalism.

Flera exempel på denna är enligt Vanessa Barker massavhysningen av EU-migranter i Malmö 2015, och operationen Reva, där polisen genomförde id-kontroller för att verkställa utvisningsbeslut.

Hon pekar på att denna straffbaserade nationalism blir som en sammanblandning av gränskontroll och brottsbekämpning, och något som hon menar är en tendens som syns i många andra demokratier i väst. 

Mer om forskningen

Vanessa Barker är även en av gästredaktörerna för ett specialnummer om crimmigration i Europa, i tidskriften European Journal of Criminology - hela numret finns att läsa här, inklusive hennes artikel "Nordic Vagabonds: The Roma and the logic of benevolent violence in the Swedish welfare state" från samma nummer.