Studenterna fick ta del av presentationer om demografi och familjeforskning:

  • Helen Eriksson berättade om familjeförändringar över de senaste decennierna och Sveriges nuvarande familjepolitik från ett jämställdhetsperspektiv
  • Kathrin Morosow berättade om familjepolitikens konsekvenser för familjeorganisation.