Vi jobbar strukturerat med att sprida våra forskningsresultat genom flera olika kanaler, enligt följande:

●    Där det är möjligt kommunicerar vi forskningsresultat från studier och avhandlingar genom pressmeddelanden via Stockholms universitets centrala kommunikationsavdelning. Vilka pressmeddelanden som skickas ut beslutas centralt. Läs mer här!
●    Övriga nyheter, som inte blir pressmeddelanden, publicerar vi på våra webbsidor, här och här, samt på SU:s centrala webb.
●    Vi skriver även inlägg på vår forskarblogg Socio(b)log.
●    Våra nyheter publiceras återkommande i Stockholms universitets nyhetsbrev. 
●    Tipsar journalister om studier och populärvetenskapliga versioner av studierna, via Twitter här och här
●    Vi har två Facebook-sidor som du hittar här och här 
●    Vi har också en Linkedin-sida.
●    Våra nyheter och blogginlägg delas också återkommande i SU:s universitetsgemensamma sociala medier, som du hittar här.
●    Vi är anslutna till Expertsvar, Vetenskapsrådets tjänst där journalister söker forskare som är experter inom olika områden, och tipsar regelbundet om våra egna forskare där det är relevant.
●    Vi tar emot studiebesök från framförallt gymnasieklasser, där eleverna får ta del av kortare föreläsningar från forskare och doktorander.

En stor del av våra pressmeddelanden, nyheter och blogginlägg genererar uppmärksamhet i media. De nyhetsinslag och –artiklar där vår forskning nämns delar vi i sin tur vidare i våra sociala medier ovan.