Vi jobbar strukturerat med att sprida våra forskningsresultat via flera olika kanaler:

●    Där det är möjligt kommunicerar vi forskningsresultat från studier och avhandlingar genom pressmeddelanden via Stockholms universitets centrala kommunikationsavdelning. Vilka pressmeddelanden som skickas ut beslutas centralt. Läs mer här!
●    Övriga nyheter, som inte blir pressmeddelanden, publicerar vi på våra webbsidor, här och här, samt på SU:s centrala webb.
●    Vi skriver även inlägg på vår forskarblogg Socio(b)log.
●    Våra nyheter publiceras återkommande i Stockholms universitets nyhetsbrev. 
●    Vi tipsar journalister om studier och populärvetenskapliga texter om studierna, via Twitter här och här
●    Vi har två Facebook-sidor som du hittar här och här 
●    Vi har också en Linkedin-sida.
●    Våra nyheter och blogginlägg delas också återkommande i SU:s universitetsgemensamma sociala medier, som du hittar här.
●    Vi är anslutna till Expertsvar, Vetenskapsrådets tjänst där journalister söker forskare som är experter inom olika områden, och tipsar regelbundet om våra egna forskare där det är relevant.
●    Vi tar emot studiebesök från framförallt gymnasieklasser, där eleverna får ta del av kortare föreläsningar från forskare och doktorander. Vill du komma på studiebesök med din högstadie- eller gymnasieklass? Hör i så fall av dig till oss!

Här hittar du vår kommunikationspolicy: 

En stor del av våra pressmeddelanden, nyheter och blogginlägg genererar uppmärksamhet i media. De nyhetsinslag och –artiklar där vår forskning nämns delar vi i sin tur vidare i våra sociala medier ovan.