Vi jobbar strukturerat med att sprida våra forskningsresultat via flera olika kanaler:

  • Där det är möjligt kommunicerar vi forskningsresultat från studier och avhandlingar genom pressmeddelanden via Stockholms universitets centrala kommunikationsavdelning. Vilka pressmeddelanden som skickas ut beslutas centralt. Läs mer här!
  • Övriga nyheter, som inte blir pressmeddelanden, publicerar vi på våra webbsidor, här och här, samt på SU:s centrala webb.
  •  Våra nyheter publiceras återkommande i Stockholms universitets nyhetsbrev. 
  • Vi tipsar journalister om studier och populärvetenskapliga texter om studierna, via Twitter här och här
  • Vi har två Facebook-sidor som du hittar här och här 
  • Vi har också en Linkedin-sida.​​​​​​
  • När våra forskare uttalar sig i media om sina forskningsämnen, delar vi vidare artiklarna och nyhetsinslagen i våra sociala medier ovan, framförallt på Twitter och Linkedin.
  • Våra nyheter delas också återkommande i SU:s universitetsgemensamma sociala medier, som du hittar här.
  • Vi är anslutna till Expertsvar, Vetenskapsrådets tjänst där journalister söker forskare som är experter inom olika områden, och tipsar regelbundet om våra egna forskare där det är relevant.
  • Vi tar i mån av tid emot studiebesök från framförallt gymnasieklasser, där eleverna får ta del av kortare föreläsningar från forskare och doktorander. Under covid-19 kan studiebesök ske digitalt. Vill du komma på studiebesök med din högstadie- eller gymnasieklass? Hör i så fall av dig till oss!

Här hittar du vår kommunikationspolicy: