Metoden i studien var gruppintervjuer med fokus på segregationens konsekvenser. Syftet var att "öka kunskapen om segregationens konsekvenser ur ett församlingsperspektiv".

I studien ställdes frågan om hur segregationen ser ut i de undersökta församlingarna, och vad man de gör för att arbeta mot segregationen.

Lisa Salmonsson beskriver att något som hon kunnat se i fokusgruppstudien var att medarbetarna i de undersökta församlingarna i innerstaden, såg en segregation som sett likartad ut över tid. Detta till skillnad från församlingar i förorter som upplevde att "segregationen i deras närområden var mer komplex där samtliga dimensioner samspelade".

Några exempel på arbete som görs för att motverka segregationen var samverkan med skolan, polis, socialtjänst (något som alla församlingar gjorde), samverkan med sociala rörelser i närområdet samt att man anställde praktikanter och försökte öka mångfalden genom att rekrytera medarbetare med olika etnisk bakgrund.

Alla som deltog i studien ville "att Svenska kyrkan skulle vara en samhällsaktör i arbetet mot segregationen", skriver Lisa Salmonsson i rapportens slutdiskussion.

Här kan du läsa och ladda ner hela forskningsrapporten som pdf: Stockholmsförsamlingars arbete mot segregation (1968 Kb) (.pdf)

Här kan du läsa mer om Lisa Salmonsson.