Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen
  4. Samverkan
Pussel. Foto: Mostphotos

Så samverkar vi med samhället

Forskare på sociologiska institutionen samverkar med det omgivande samhället på flera sätt. Institutionens forskare medverkar till exempel i offentliga utredningar, och ger expertbidrag, samt samarbetar med olika myndigheter om specifika projekt och på längre sikt.

Ett exempel är att forskare ofta bidrar med granskning av rapporter skrivna vid exempelvis Försäkringskassan, Statistiska Centralbyrån (SCB) och Inspektionen för socialförsäkringen.

Forskarna informerar också ofta om sin forskning i böcker och populärvetenskapliga tidsskrifter, till exempel SCB:s tidsskrift Välfärd.

Institutets forskare deltar vidare som ledamöter, experter och sakkunniga i styrelser, råd, kommittéer och arbetsgrupper. Som exempel på sammanhang kan nämnas beredningsgrupper vid FORTE, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet, samt deltagande i olika programråd vid Statistiska Centralbyrån (SCB) och Försäkringskassan.

Vissa forskare delar också sin tid mellan sociologiska institutionen och andra arbetsplatser såsom olika myndigheter och utredningsinstitut. Sociologiska institutionens forskare håller dessutom ofta externa föreläsningar i olika sammanhang. Vi tar också emot studiebesök från skolor, mer information här.

Kontakta Sociologiska institutionen

Besöksadress
Sociologiska institutionen
Universitetsvägen 10B, plan 9
Stockholm
Observera att om du kommer från tunnelbanan och går in från norra sidan, står det 14B på ingången till huset där du når oss! Gå rakt fram och ta hissen upp så kommer du rätt. 

Öppettider
Institutionen har öppet:
måndag - torsdag kl 07:30 – 18:00,
och fredag kl 07:30 - 17:00 under terminerna.

Postadress
Sociologiska institutionen
Stockholms universitet
SE - 106 91  STOCKHOLM

Fax 08-612 55 80

Fakturaadress
Stockholms Universitet
310 Sociologiska institutionen
Box 50741
S-202 70 Malmö
Sverige

Mer information om oss
Plusgiro: 15657-0
Bank giro: 5050-0206
VAT nummer: SE202100306201
Organisationsnummer: 202100-3062