Alla utbildningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Alla utbildningar

Våra utbildningar

Här hittar du alla utbildningar som vi ger på Sociologiska institutionen - i sociologi och demografi. Observera att Kandidatprogram i nationalekonomi startade för sista gången vårterminen 2016 - du som går programmet hittar mer information här.

Alla våra utbildningar i sociologi

Vi erbjuder kurser och program på grund-, avancerad- och forskarnivå:

Grundnivå

Avancerad nivå

Forskarnivå

Alla våra utbildningar i demografi

Vi erbjuder utbildningar på avancerad nivå och på forskarnivå med engelska som undervisningsspråk:

Avancerad nivå: Masterprogram

Avancerad nivå: Fristående kurser

Forskarnivå

Sociologi

Sociologi är vetenskapen om människans sociala beteende och relationen mellan människan och samhället. Vill du sätta dig in i begrepp som maktstruktur, social stratifiering och samhällsstrukturer? Då ska du läsa sociologi!

Demografi

Demografi är studier av befolkningen, dess storlek, sammansättning och förändring. En viktig del är insamling, bearbetning och analys av befolkningsstatistik.