Alla utbildningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Alla utbildningar

Våra utbildningar

Här hittar du alla utbildningar som vi ger på Sociologiska institutionen - i sociologi och demografi. Observera att Kandidatprogram i nationalekonomi startade för sista gången vårterminen 2016 - du som går programmet hittar mer information här.

Alla våra utbildningar i sociologi

Vi erbjuder kurser och program på grund-, avancerad- och forskarnivå:

Grundnivå

Avancerad nivå

Forskarnivå

Alla våra utbildningar i demografi

Vi erbjuder utbildningar på avancerad nivå och på forskarnivå med engelska som undervisningsspråk:

Avancerad nivå: Masterprogram

Avancerad nivå: Fristående kurser

Forskarnivå

Sociologi

Sociologi är det självklara ämnet för dig som är samhällsintresserad. Här får du lära dig om hur mänskliga samhällen fungerar, utvecklas och organiseras. Sociologi ger dig verktyg inom teori och metod, så att du kan analysera samhället och olika sociala sammanhang.

Demografi

Demografi, eller befolkningsstudier, är studiet av befolkningen, dess storlek, sammansättning och förändring. Undrar du vad som gör att vissa skaffar barn och andra inte? Eller varför vissa länder har högre barnafödande än andra? Hur barn med skilda föräldrar mår? Vad som påverkar hur det går för dem som invandrat till Sverige? Då ska du läsa demografi!