Kurser

Fristående demografikurser vårterminen 2019

Här hittar du alla demografikurser på masternivå som vi ger våren 2019.

Klicka här för att se samtliga kurser på avancerad nivå!

Period 2: 21 februari - 25 mars

Inga kurser startar den här perioden.

Period 4: 6 maj - 9 juni

Inga demografikurser startar den här perioden.

Fristående demografikurser hösten 2018

Period 2: 4 oktober - 4 november

Period 3: 5 november - 5 december