Kurser

Fristående demografikurser hösten 2019

Period 2: 3 oktober - 3 november

Period 3: 4 november - 4 december

Fristående demografikurser vårterminen 2019

Här hittar du alla demografikurser på masternivå som vi ger våren 2019.

Klicka här för att se samtliga kurser på avancerad nivå!

Period 2: 21 februari - 25 mars

Inga kurser startar den här perioden.

Period 4: 6 maj - 9 juni

Inga demografikurser startar den här perioden.