Kurser

Fristående demografikurser hösten 2020

Period 2: 1 oktober - 2 november

Period 3: 3 november - 2 december

Fristående demografikurser vårterminen 2021

Här hittar du alla demografikurser på masternivå som vi ger våren 2021.

Klicka här för att se samtliga kurser på avancerad nivå!

Period 2: 18 februari - 22 mars

Inga kurser startar den här perioden.

Period 4: 3 maj - 5 juni

Inga demografikurser startar den här perioden.