Demografi, eller befolkningslära, är studiet av befolkningen, dess storlek, sammansättning och förändring. Undrar du vad som gör att vissa skaffar barn och andra inte, och varför vissa länder har högre barnafödande än andra? Eller hur barn med skilda föräldrar mår? Vad som påverkar hur det går för dem som invandrat till Sverige? Det är exempel på frågor som demograferna hos oss jobbar med. Frågorna är relaterade både till samhällsutvecklingen i stort och till andra vetenskapliga ämnen. Att bli demograf är därför ett sätt att konkret ge dig användning av hela din utbildning. Demografiska avdelningen vid Stockholms universitet, SUDA, är också en stark forskningsmiljö där världsledande forskning pågår.

Som demograf kan du söka jobb som analytiker på myndigheter, departement, kommuner, internationella organisationer, eller som exempelvis samhällsplanerare, prognosmakare eller modellbyggare på SCB, SIDA, FN, försäkringsbolag eller undersökningsföretag.

Hur är masterprogrammet i demografi uppbyggt?

Vårt tvååriga tvärvetenskapliga masterprogram i demografi innehåller fem obligatoriska kurser: Population Development and Social Change, Basic Demographic Methods, Population Processes, Event-History Analysis: Regression for Longitudinal Event Data and Research Methods. Du har dessutom relativt stor valfrihet att välja teori- och metodkurser inom demografi och andra ämnen. I slutet av utbildningen skriver du en masteruppsats på 30 högskolepoäng. Det finns också möjlighet att söka praktik på en arbetsplats inom programmet, genom en kurs på 7,5 eller 15 högskolepoäng. Läs mer om programmet här!

Vi erbjuder också en ettårig magister i demografi - men observera att där finns det inte möjlighet att söka praktik inom programmet. Läs mer om magisterprogrammet här!

Vill du veta mer? Kontakta gärna någon av oss!