Ansökan och behörighetskrav

Programmet startar en gång om året, på höstterminen.

Programmet är endast öppet i den första/internationella antagningsomgången som öppnar 16 oktober 2020 och som stänger 15 januari 2021. Vill du läsa detta program med start hösten 2021 är alltså sista ansökningsdag 15 januari 2021.

Vid ansökan till något av våra mastersprogram så krävs det att du, utöver din ansökan till antagning.se, lämnar in ett motivationsbrev inklusive dina forskningsidéer. Mallen som måste användas är denna.

När du har fyllt i motivationsbrevet i länken ovan så får du det skickat som en pdf till din mailadress som du angivit i motivationsbrevet. Om du söker detta program till hösten 2021, ska du ladda upp denna pdf på antagning.se senast 1 februari 2021.

Studenter från länder utanför EU/EEA ska betala dels en anmälningsavgift, dels en studieavgift.

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom samhällsvetenskap, biologi, folkhälsa eller motsvarande. English B/English 6, Matematik C/Matematik 3 eller motsvarande.

Läs mer och ansök här

Meritvärdering

I bedömningen av studenternas meriter tittar Sociologiska institutionen på tre komponenter: Betyg på högskolekurser, motivationsbrev samt tidigare studiers relevans.För mer information klicka här.
 

Programmets struktur

Första terminen

Population Development and Social Change, 7,5 hp
Basic Demographic Methods 7,5 hp
Population Processes 7,5 hp
Valbar kurs 7,5 hp - här hittar du vårt aktuella kursutbud för avancerad nivå.

Andra terminen

Valfria kurser 22,5 hp - här hittar du vårt aktuella kursutbud för avancerad nivå.
Event-History Analysis: Regression for Longitudinal Event Data 7,5 hp (halvtid period 3-4)

Tredje terminen

Valfria kurser 22,5 hp - här hittar du vårt aktuella kursutbud för avancerad nivå.
Research Methods - 7,5 hp ( halvtid period 3 -4)

Fjärde terminen

Master's Thesis in Demography - 30 hp

 

 

Läs mer om programmet här!