Ansökan och behörighetskrav

Programmet startar en gång om året, på höstterminen.

Till hösten 2020 kommer Sociologiska institutionen att övergå till en antagningsomgång för mastersprogrammen som ges på engelska. Du kommer endast kunna söka till programmet i den första/internationella antagningsomgången som öppnar 16 oktober 2019 och som stänger 15 januari 2020. Vill du läsa detta program med start hösten 2020 är alltså sista ansökningsdag 15 januari 2020.

Vi kommer alltså inte öppna detta program för ansökan i den andra antagningsomgången som öppnar i mars 2020 och som stänger 15 april 2020.

Studenter från länder utanför EU/EEA ska betala dels en anmälningsavgift, dels en studieavgift.

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom samhällsvetenskap, biologi, folkhälsa eller motsvarande. English B/English 6, Matematik C/Matematik 3 eller motsvarande.

Läs mer och ansök här
 

Meritvärdering

I bedömningen av studenternas meriter tittar Sociologiska institutionen på tre komponenter: Betyg på högskolekurser, motivationsbrev samt tidigare studiers relevans.För mer information klicka här.
 

Programmets struktur

 

Första terminen

Population Development and Social Change, 7,5 hp
Basic Demographic Methods 7,5 hp
Population Processes 7,5 hp
Valbar kurs 7,5 hp - här hittar du vårt aktuella kursutbud för avancerad nivå.

Andra terminen

Valfria kurser 22,5 hp - här hittar du vårt aktuella kursutbud för avancerad nivå.
Event-History Analysis: Regression for Longitudinal Event Data 7,5 hp (halvtid period 3-4)

Tredje terminen

Valfria kurser 22,5 hp - här hittar du vårt aktuella kursutbud för avancerad nivå.
Research Methods - 7,5 hp ( halvtid period 3 -4)

Fjärde terminen

Master's Thesis in Demography - 30 hp

 

 

Läs mer om programmet här!