Vi erbjuder det enda heltäckande masterprogrammet för demografi – befolkningsstudier – i Sverige. Vårt masterprogram på engelska ger dig starka kunskaper i kvantitativa metoder, och du får internationellt erkända forskare som lärare. 

Under utbildningens gång studerar du de utmaningar som väntar för befolkningar världen över i och med en förändrad befolkningsstruktur ­– som skapas av förändringar i barnafödande, dödlighet och migration. Våra forskare specialiserar sig på olika områden inom befolkningsstudier och hur demografi påverkar befolkningen inom områden som jämställdhet, integration, familjedynamik, socialpolitik och arbetsliv.

Vårt tvärvetenskapliga masterprogram i demografi är kopplat till den forskning som bedrivs vid SUDA, Stockholms universitets demografiska avdelning. Här arbetar forskare från flera olika länder med spetskompetens inom demografisk forskning. Förutom demografi ingår även sociologi, kulturgeografi, statistik och folkhälovetenskap i utbildningen.

Lär dig kvantitativa metoder och data science

Kvantitativa metoder och data science är viktiga delar i programmet, men vi välkomnar även studenter med begränsade kunskaper i statistik. Programmet ger dig praktiska färdigheter i att hantera kvantitativa data, att planera statistiska analyser och kunskaper i grundläggande statistik.

Forskning baserad på unika befolkningsdata

Vår forskning bygger på unika data över Sveriges befolkning, så kallade registerdata. Det gör att vi kan dra slutsatser från våra studier med hög noggrannhet. Sverige, tillsammans med andra nordiska länder, är också känt för att vara en föregångare när det kommer till nya familjeformer och beteenden som skilsmässor, samkönade äktenskap och växelvis boende. Studier av svenska befolkningsdata är därför relevanta för beslutsfattare i många länder.

Rivstarta din karriär

Kunskaper i kvantitativa metoder och data science är eftertraktade, och inom ramen för detta program har du möjlighet att ansöka om praktik på en arbetsplats. Som demograf kan du jobba som utredare eller analytiker för myndigheter, kommuner, regioner, försäkringsbolag, frivilligorganisationer och internationella organisationer. Du kan också jobba som samhällsplanerare, prognosmakare eller analytiker på organisationer som SCB, SIDA och FN.

Planerar du att söka till detta program med start hösten 2021?

Sociologiska institutionen har övergått till en antagningsomgång för masterprogrammen som ges på engelska. Du kommer endast kunna söka till programmet i den första/internationella antagningsomgången som öppnar mitten oktober 2020 och som stänger 15 januari 2021. Vi kommer inte öppna detta program för ansökan i den andra antagningsomgången som öppnar i mars 2021 och som stänger 15 april 2021.
 

Vill du veta mer? Kontakta gärna någon av oss!

  • Sven Drefahl, biträdande universitetslektor och koordinator för masterprogrammen i demografi
  • Eleonora Mussino, forskare och koordinator för masterprogrammen i demografi