De här frågorna är kopplade både till hur samhället utvecklas i stort, och till andra vetenskapliga ämnen. Att bli demograf är därför ett sätt att konkret ge dig användning av hela din utbildning. Vi erbjuder utbildning i demografi på master- och doktorandnivå.
 
Fruktsamhet, dödlighet och migration är de tre grundläggande processer som demografer studerar. Under utbildningen studerar de dessa med hjälp av olika vetenskapliga perspektiv, vilket gör utbildningen tvärvetenskaplig. 
 
Kvantitativa metoder och data science är viktiga delar av vår utbildning i demografi, men vi välkomnar också studenter med begränsade kunskaper i statistik. Utbildningen ger dig praktiska färdigheter i att hantera stora datamängder, att planera statistiska analyser och kunskaper om grundläggande statistik.
 
Demografiska avdelningen vid Stockholms universitet, SUDA, är också en stark forskningsmiljö där världsledande forskning pågår – och våra forskare blir dina lärare.
 

Arbetsmarknad och karriär

Kunskaper i kvantitativa metoder och data science är eftertraktade på många områden. Som demograf kan du söka jobb som analytiker på myndigheter, departement, kommuner, internationella organisationer. Du kan också jobba som samhällsplanerare, prognosmakare eller modellbyggare på SCB, SIDA, FN, försäkringsbolag eller undersökningsföretag. Inom detta program har du dessutom möjlighet att ansöka om praktik på en arbetsplats. Masterprogrammen i demografi och kurserna på avancerad nivå förbereder också för fortsatta studier mot doktorsexamen. Läs mer här!

Ansök här: