Med hjälp av empiriska data och relevanta sociologiska, demografiska och ekonomiska teorier behandlar vi frågor om lågt barnafödande i rika länder och överbefolkningsproblem i världen i stort, jämställdhet, familjepolitik och barnafödande, konsekvenser av en åldrande befolkning, migration i relation till arbetskraftsförsörjning, skillnader i dödlighet mellan män och kvinnor samt mellan olika sociala grupper.

Kursinformation

Från Ht17 är den här kursen inte 6hp längre utan ges som en 7,5 hp kurs. Har du inte gjort klart den här kursen på 6hp läs mer här

Lärare

Kursansvarig

Livia Olah

Uppsats

Uppsatsdelen av Samhälle och befolkningsfrågor ges inte alls från Ht17. Har du inte gjort klart den här kursen på 6hp läs mer här