Demografi

Demografi är studier av befolkningen, dess storlek, sammansättning och förändring. Demografer söker förklara samband mellan befolkningsutveckling och olika ekonomiska, sociala, kulturella och politiska faktorer.

Demografiska händelser studeras genom att följa individer över tid. Tack vare den unika svenska befolkningsstatistiken från 1749 och framåt har Sverige en mycket stark forskningstradition inom demografi.

Demografer är även intresserade av samband mellan politiska beslut och befolkningsutvecklingen. Politiska beslut kan ha som syfte att påverka befolkningsutvecklingen men kan också påverka utvecklingen utan något sådant syfte. Ett exempel är hur olika konstellationer av familjepolitik påverkar barnafödandet.

Våra utbildningar

Vi erbjuder utbildningar på avancerad nivå med engelska som undervisningsspråk. Här kan du läsa mer om våra:

Masterprogram

Fristående kurser

Forskarnivå