Meritvärdering av ansökningar till mastersprogrammen

Vid ansökan till Sociologiska institutionens program (gäller inte Mastersprogrammet i personal, arbete och organisation) på avancerad nivå sker meritvärderingen med hjälp av följande komponenter:

•    Betyg på högskolekurser (1-50)
•    Motivationsbrev (1-50)
•    Tidigare studiers relevans i relation till den sökta utbildningen (1-100)
 

Vid ansökan till något av våra mastersprogram så krävs det att du lämnar in ett motivationsbrev inklusive dina forskningsidéer.  Mallen som måste användas är denna.

När du har fyllt i motivationsbrevet i länken ovan så får du det skickat som en pdf till din mailadress som du angivit i motivationsbrevet. Den pdf:en ska du ladda upp på antagning.se senast 1 februari 2021. Om du inte laddar upp motivationsbrevet så kommer vi inte göra någon meritvärdering av din ansökan.

OBS! Kom ihåg att det endast är en ansökningsomgång med deadline 15 januari 2021 för ansökningar till våra program för HT2021 (gäller inte Mastersprogrammet i personal, arbete och organisation.)
 

Meritvärdering av ansökningar till kurser på mastersnivå

Vid ansökan till Sociologiska institutionens kurser på avancerad nivå sker meritvärderingen med hjälp av följande komponenter:

  • Betyg på högskolekurser (1-50)
  • Uppsatsarbetets kvalitet (1-50)
  • Tidigare studiers relevans i relation till den sökta utbildningen (1-100)

Sista dag för ansökan till våra kurser för VT2021 är 15 oktober 2020 och för HT2021 är det 15 april 2021.
 

Eventuella frågor kring meritvärderingen kan ställas till master@sociology.su.se