Vill du läsa ett av våra engelskspråkiga masterprogram med start hösten 2020 är alltså sista ansökningsdag 15 januari 2020.
 
Vi kommer alltså inte öppna dessa program för ansökan i den andra antagningsomgången som öppnar i mars 2020 och som stänger 15 april 2020. Programmen det gäller är följande: