Jennie Wigerholt. Foto: Monica Ryttmarker, Skolinspektionen
Jennie Wigerholt. Foto: Monica Ryttmarker, Skolinspektionen

Vad gör du nu?

Jag jobbar som utredare på Skolinspektionen, där jag stöttar generaldirektören med olika typer av underlag om skolan och utbildningsområdet. Jobbet innebär bland annat att jag sätter ihop kunskapsunderlag samt skriver pratmanus till generaldirektören och biträdande generaldirektören inför till exempel större konferenser. Jag läser och kvalitetssäkrar också olika rapporter från Skolinspektionen, skriver artiklar och analyser och hjälper ledningen att avgöra vad de ska kommentera.

Hur kom du dit du är nu?

Jag läste inte praktikterminen, det kan vara skönt att höra att man kan få jobb ändå. Jag gick ut 2006 och för mig stod valet mellan att doktorera eller börja jobba. Då valde jag att gå till BRÅ, Brottsförebyggande rådet, vilket var lite av en drömarbetsplats eftersom jag läst kriminologi. När jag fick det jobbet hade jag nytta av de kontakter jag fått när jag läst kriminologi på universitetet.


Min första tjänst på BRÅ var en ganska okvalificerad tjänst som kodare, sedan jobbade jag även som utredare med den stora Nationella trygghetsundersökningen. I det jobbet hade jag verkligen nytta av allt det praktiska vi lärt oss under termin fem, fast i en mer verklig kontext. NTU var ju redan färdigutvecklad, och insamlingen sköttes via SCB, men nyttan av att kunna alla moment hade jag! Efter det bytte jag jobb till Skolinspektionen, för att utveckla enkäter om skolan till elever och lärare, och har jobbat med en hel del annat här sedan dess innan jag började jobba inom ledningsstaben.

Vad har du för tips till våra nuvarande eller blivande studenter?

Använd de kontakter du kan få genom utbildningen. Var också noga med att skriva i jobbansökningar att programmet du läst tidigare kallades för utredningssociologi, att du är utredningssociolog. Det är en kvalitetsstämpel. Ta de chanser du kan få, var inte så knusslig med första jobbet och inte heller med första lönen.

I början, när du inte har så mycket arbetslivserfarenhet, är det viktigt att trycka på att Kandidatprogrammet för sociologisk samhällsanalys är en praktiskt inriktad utbildning. Det är ovanligt jämfört med andra samhällsvetenskapliga utbildningar och guld värt hos arbetsgivaren.