Sofia Härd, alumn från Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.
Sofia Härd, alumn från Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Vad gör du nu?

Jag har varit doktorand på Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet i ungefär ett och ett halvt år. Mitt avhandlingsprojekt handlar om bedömningsinstrument i behandling av alkohol- och narkotika-relaterade problem. Just nu arbetar jag med min andra vetenskapliga artikel som jag skriver tillsammans med en professor i kriminologi från University of Derby i England. Samtidigt undervisar jag socionomstudenter i kvantitativ metod.

Hur hjälpte vårt Masterprogram i sociologisk samhällsanalys dig att uppnå dina mål i yrkeslivet?

När jag läste masterprogrammet var jag fortfarande inte säker på om jag ville fortsätta inom akademin eller om jag skulle söka mig till andra typer av arbetsplatser. Inom ramen för masterprogrammet gjorde jag praktik på Riksrevisionen, där jag fick arbeta med att ta fram granskningsförslag inom jämställdhetsområdet. 

På Riksrevisionen hade jag mycket nytta av det jag lärt mig under programmets gång, dels i termer av specifika statistiska analyser men framförallt generell kunskap gällande analys och utvärdering. Som doktorand i socialt arbete arbetar jag med den kunskap jag fått på masterprogrammet varje dag.

Masterprogrammet, och även kandidatprogrammet för sociologisk samhällsanalys genererar den typ av kunskap och erfarenhet som det finns en stor efterfrågan på både inom akademin och myndighetsvärlden.

Hur är det att plugga och jobba i Stockholm? 

Jag växte upp i Uppsala och flyttade till Stockholm strax efter att jag börjat min kandidatutbildning vid Stockholms universitet. Uppsala är en universitetsstad och jag var därför orolig att jag skulle gå miste om delar i studentlivet när jag valde att studera i Stockholm. Efter ett tag insåg jag dock att Stockholm är en jätterolig stad att arbeta och studera i, trots att den inte är präglad av studentliv i samma utsträckning som exempelvis Uppsala.

Varför valde du Sociologiska institutionen och Stockholms universitet för dina masterstudier? 

Jag läste Kandidatprogrammet för sociologisk samhällsanalys på Sociologiska institutionen och insåg då hur värdefull kombinationen av sociologi och kvantitativ forskningsmetodik är. När jag sedan skulle studera vidare efter min kandidatexamen ville jag fortsätta på samma bana. Enligt min uppfattning fanns inget masterprogram som kunde mäta sig med Masterprogrammet i sociologisk samhällsanalys, framförallt när det gäller kvantitativ forskningsmetodik. Det var därför inget svårt val.