Alma Wennemo Lanninger. Foto: Siri Isgren
Alma Wennemo Lanninger. Foto: Siri Isgren

Vad gör du nu?

Jag jobbar på avdelningen Analys och prognos på Försäkringskassan. Där är jag anställd som analytiker och arbetar med att ta fram kunskapsunderlag och statistik om socialförsäkringen. I mitt jobb har jag mycket kontakt med externa frågeställare och tar fram underlag om exempelvis etableringsersättning och föräldrapenning till media, intresseorganisationer och allmänheten.

Hur kom du dit du är nu?

Jag tog en kandidat i sociologi genom fristående kurser. Efter den började jag läsa mastern i demografi, och fick då jobb som forskningsassistent på Sociologiska institutionen. Det ledde till flera andra assistentjobb, framförallt på SOFI, Institutet för social forskning. Jobbet på Försäkringskassan fick jag efter att ha jobbat med att utvärdera etableringsreformen för nyanlända på SOFI, som jag även skrev min masteruppsats om.

Fördelen med att läsa utbildningen i sociologi vid Stockholms universitet, är att man blir en samhällsvetare som får med sig en kvantitativ metod. Det skiljer oss från många andra samhällsvetare - vi har stor förståelse för välfärdssamhället och får med oss verktyg för att analysera och förstå det bättre. Den typen av kompetens är ofta efterfrågad på just analysavdelningar på olika statliga myndigheter.

När jag sökte jobb märkte jag att en hel del myndigheter har koll på Sociologiska institutionen. Många har hört talas om utbildningarna som ges där och vet att de är bra på att undervisa i kvantitativ metod.

Vad har du för tips till våra nuvarande studenter?

Satsa på metodkurserna. Då lär du dig någonting praktiskt som du har användning av sedan. Försök också ha koll på var sociologer jobbar och tänk på vart du själv vill. Det finns ju sociologer lite överallt, men ett tips är att söka sig till intresseorganisationer eller statliga myndigheter.

Samtidigt är det här inte en utbildning som per automatik leder till jobb. Att jag fick ett bra jobb på universitetet tror jag hjälpte mycket -det är inte helt lätt att få det första jobbet efter utbildningen. Tryck på din analytiska förmåga och på dina intresseområden!