Anton Blanck. Foto: Privat
Anton Blanck. Foto: Privat

Vad gör du just nu?

Jag jobbar som planner på en reklambyrå. Plannerns uppgift är att se till att kommunikationen är grundad i insikter om målgruppen, marknaden och samhället i stort. På sätt tas idéer och budskap fram och sprids på ett sätt som landar rätt och ger effekt.


Hur kom du dit du är idag?

Jag har testat mig fram. Jag har aldrig blivit klokare av att sitta och fundera på vad jag ska ”bli”. För mig fungerade det bra att jobba extra vid sidan av studierna för att få möjlighet att känna på olika typer av jobb. Dessutom var det bra för cv:t, kontaktnätet och plånboken.
 

Varför ska man läsa sociologi?

Sociologi gav mig nya perspektiv på samhället och hur det fungerar utifrån normer, strukturer och makt. Framför allt gav det mig ett reflekterande förhållningssätt till hur vi människor agerar. Att ett utfall sällan bara har en förklaring, utan att det mesta är rätt komplext. Kandidatprogrammet för sociologisk samhällsanalys som jag gick ger en bra mix av teori och praktiska kunskaper, speciellt i statistik som är efterfrågat på arbetsmarknaden.
 

Vad har du för tips till våra nuvarande studenter?

Passa på att känna på arbetslivet under studietiden. Försök att få arbeta eller praktisera med något som går att relatera till din utbildning på något sätt. Det behöver inte vara många timmar eller bra betalt, eller exakt rätt, men att få tillgång till en värld utanför universitetet är guld värt.