Hiwa Mohtadi. Foto: Privat
Hiwa Mohtadi. Foto: Privat

- Som sociolog vill man gärna använda sin utbildning till något konkret. Flera av kurserna vi läste på Sociologiska institutionen är direkt tillämpbara i mitt jobb, eftersom de analyserar de samhällsskikt som våra ungdomar kommer ifrån. Då får man en mycket större förförståelse för de samhällsproblem som ungdomarna har med sig, säger Hiwa Mohtadi.

Efter att ha läst till behandlingsassistent på folkhögskola och jobbat inom det yrket i många år, är han idag föreståndare för en utredningsavdelning på Statens institutionsstyrelse, SiS. Han jobbar liksom tidigare med ungdomar som har problem med olika typer av brottslighet. Konkret handlar det om att göra riskbedömningar och bedöma vilket slags insats ungdomarna behöver. Det görs framförallt genom kvalitativa utredningar med hjälp av psykologer och samtal med ungdomarna.

- Studierna i sociologi har fått mig att tänka kritiskt kring vårt samhälle. Jag omvärderade till exempel mina kunskaper kring missbruk, kriminalitet och narkotikapolitik. Det har jag fått direkt användning för i mitt arbete, de tankarna kom från Sociologiska institutionen.

Hiwa Mohtadi nämner två lärare som han minns särskilt från utbildningen: Tove Sohlberg som tidigare undervisade om narkotikapolitik i kursen Samhällsproblem, och Amir Rostami som undervisade om organiserad brottslighet.

- En sak som var väldigt bra på Sociologiska institutionen var att man lärde sig att analysera och se saker och ting bakom siffrorna också. Man lärde sig att läsa litteratur, tidningsartiklar och statistik från BRÅ kritiskt, istället för att bara läsa en text från DN och köpa innehållet rakt av.