Avancerad nivå

Läs sociologi på avancerad nivå

På avancerad nivå kan du välja mellan att läsa fristående kurser eller ett helt program. Studier på avancerad nivå kan leda fram till en master- eller en magisterexamen.

Alla våra masterprogram startar en gång om året, på hösten.

Fristående kurser kan du däremot söka till både till höstterminen och vårterminen.

Alla ansökningar via antagning.se

När du söker till kurser eller program hos oss gör du det det via antagning.se,  senast 15 oktober inför vårterminen 2019 och senast 15 april inför höstterminen 2019.

Läs mer om våra utbildningar på avancerad nivå i listorna nedan.

Här finns alla våra aktuella utbildningar i sociologi på avancerad nivå

Sociologikurser på avancerad nivå vårterminen 2019

Sociologikurser på avancerad nivå hösten 2019

Letar du efter våra utbildningar i demografi på avancerad nivå?