Examensfordringar för Masterexamen i sociologi som fristående kurser

De kurser som ska ingå i en masterexamen i sociologi är:

  • Klassisk sociologisk teori 7,5 hp
  • Modern sociologisk teori 7,5 hp
  • Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod 7,5 hp
  • Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 7,5 hp
  • Masteruppsats i sociologi 30 hp

Resterande 60 hp kan utgöras av kurser på avancerad nivå i sociologi eller i något annat ämne.

En magisterexamen ska bestå av 60 hp på avancerad nivå och däri ska ingå en magisteruppsats 15 hp. Sociologiska institutionen har inget magisterprogram i sociologi och en magisterexamen kan under vissa förutsättningar läsas som fristående kurser, annars som ett sätt för antagna till masterprogram att avsluta sina studier med en lägre examen.

Examensfordringar för Magisterexamen i sociologi

De kurser som ska ingå i en magisterexamen i sociologi är:

  • Klassisk sociologisk teori 7,5 hp eller Modern sociologisk teori 7,5 hp
  • Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod 7,5 hp eller Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 7,5 hp
  • Magisteruppsats i sociologi 15 hp

Resterande 30 hp ska utgöras av kurser på avancerad nivå i sociologi eller i något annat ämne.

När alla kurser som ska ingå i din examen är klara och du vill få ut ditt examensbevis ska du lämna in en examensansökan. Länk till examensinformation