Läs mer och ansök här

Kurser på masternivå som kan ingå i denna kurs 31/8-2/11 kommer att ges på campus (om möjligt) samt på distans.

Kursen ska integrera, förstärka och fördjupa tidigare inhämtade kunskaper inom teori och metod genom bland annat praktiskt utrednings- och forskningsarbete.

Inom ramen för kursen läser du 15 hp kurser valda från Sociologiska institutionens kursprogram på avancerad nivå. När du blir antagen till kursen kommer vi att kontakta dig så att du kan välja dessa kurser ur vårt utbud (du behöver alltså inte söka dessa separat via antaning.se).

Resten av kursen utgörs av:

Utredningspraktik 15 hp

Praktiken görs vid en myndighet, ett forskningsinstitut eller annan arbetsplats med utredningssociologiskt relevanta arbetsuppgifter. Praktiken utförs i samråd med ansvarig på praktikarbetsplatsen och avslutas med en rapport.

Kontaktperson

Anna Carin Haag