Vid ansökan till Sociologiska institutionens program och kurser på avancerad nivå sker meritvärderingen med hjälp av följande komponenter:

  • Betyg på högskolekurser (1-50)
  • Uppsatsarbetets kvalitet (1-50)
  • Tidigare studiers relevans i relation till den sökta utbildningen (1-100)

Eventuella frågor kring meritvärderingen kan ställas till master@sociology.su.se