Läs mer och ansök här

Masterprogrammet är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen samt Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet i samarbete med Juridiska institutionen.

  • År 1 består av ett obligatoriskt basår som omfattar en tvärvetenskaplig introduktionskurs om 15 hp där institutionerna gemensamt utforskar området samt därpå följande kurser om 7,5 hp i juridik, 7,5 hp i pedagogik, 15 hp i psykologi samt 7,5 hp i sociologi och 7,5 hp personalekonomi.
  • År 2 läser studenterna fördjupning inom det huvudområde där studenten har sin kandidatexamen pedagogik, psykologi och sociologi.

Utbildningen utmynnar i masterexamen i pedagogik, psykologi eller sociologi med inriktning mot personal, arbete och organisation.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp i pedagogik, psykologi eller sociologi med inriktning mot personal, arbete och organisation, eller motsvarande, innefattande ett examensarbete om 15 hp samt kurs i arbetsrätt 7,5 hp. Om student har examen i annat huvudämne än pedagogik, psykologi eller sociologi görs en särskild behörighetsbedömning. Engelska B.

Undervisningsspråk är i huvudsak engelska, men vissa kurser ges på svenska. Undervisning på kvällstid kan förekomma. Vi på Sociologiska institutionen är värd för programmet.

Kurser för studenter som läser fördjupning inom sociologi

  • Klassisk sociologisk teori 7,5 hp (höst) / Modern sociologisk teori 7,5 hp (vår)
  • Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod 7,5 (höst) / Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 7,5 hp (vår)
  • Valfria kurser 15 hp ur Sociologiska institutionens kursprogram för avancerad nivå.
  • Masteruppsats i sociologi 30 hp