Masterprogrammet är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen samt Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet i samarbete med Juridiska institutionen.

  • År 1 består av ett obligatoriskt basår som omfattar en tvärvetenskaplig introduktionskurs om 15 hp där institutionerna gemensamt utforskar området samt därpå följande kurser om 7,5 hp i juridik, 7,5 hp i pedagogik, 15 hp i psykologi samt 7,5 hp i sociologi och 7,5 hp personalekonomi.
  • År 2 läser studenterna fördjupning inom det huvudområde där studenten har sin kandidatexamen pedagogik, psykologi och sociologi.

Utbildningen utmynnar i masterexamen i pedagogik, psykologi eller sociologi med inriktning mot personal, arbete och organisation. Läs mer här om vilka kurser som ingår.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp i pedagogik, psykologi eller sociologi med inriktning mot personal, arbete och organisation, eller motsvarande, innefattande ett examensarbete om 15 hp samt kurs i arbetsrätt 7,5 hp. Om student har examen i annat huvudämne än pedagogik, psykologi eller sociologi görs en särskild behörighetsbedömning. Engelska B.

Undervisningsspråk är i huvudsak engelska, men vissa kurser ges på svenska. Undervisning på kvällstid kan förekomma. Vi på Sociologiska institutionen är värd för programmet.

Ansökan

Programmet startar endast på höstterminen och ges på helfart eller halvfart.

Läs mer och ansök till programmet på helfart här

Läs mer och ansök till programmet på halvfart här