Ansökan och behörighetskrav

Programmet startar en gång om året, på höstterminen. Ansökan ska göras senast 15 april för svenska studenter och studenter från länder inom EU/EEA.  Ansökan ska göras senast 15 januari för studenter från länder utanför EU/EEA.

Obs! Studenter från länder utanför EU/EEA ska betala dels en anmälningsavgift, dels en studieavgift.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med samhällsvetenskapligt huvudområde, 60 hp i sociologi och Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Läs mer och ansök här
 

Planerar du att söka till det här programmet med start hösten 2020?

Till hösten 2020 kommer Sociologiska institutionen att övergå till en antagningsomgång för mastersprogrammen som ges på engelska. Du kommer endast kunna söka till programmet i den första/internationella antagningsomgången som öppnar 16 oktober 2019 och som stänger 15 januari 2020.

Vi kommer inte öppna detta program för ansökan i den andra antagningsomgången som öppnar i mars 2020 och som stänger 15 april 2020.

 

Programmets struktur

Termin ett - hösttermin

Klassisk sociologisk teori 7,5 hp - halvfart period 1-2
Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod 7,5 hp - halvfart period 1-2
Valfria kurser 15 hp tillfälle för Social Network Analysis 7,5 hp

Termin två - vårtermin

Modern sociologisk teori 7,5 hp - halvfart period 1-2
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 1 7,5 hp - halvfart period 1-2 alternativt Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2, 7,5 hp - halvfart period 3-4
Valfria kurser 15 hp tillfälle för Social Stratification 7,5 hp

Termin tre - hösttermin

Valfria kurser 22,5 hp tillfälle för Social Network Analysis 7,5 hp
Forskningsmetodik 7,5 hp - halvfart period 3-4

Termin fyra - vårtermin

Masteruppsats i sociologi 30 hp

 

Kursprogram med länkar till kursbeskrivningar och scheman