Ansökan och behörighetskrav

Programmet startar en gång om året, på höstterminen.

OBS! Vill du läsa detta program höstterminen 2021 behöver du söka senast 15 januari 2021. 

Studenter från länder utanför EU/EEA ska betala dels en anmälningsavgift, dels en studieavgift.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med samhällsvetenskapligt huvudområde, 60 hp i sociologi och Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Läs mer och ansök här
 

Meritvärdering

I bedömningen av studenternas meriter tittar Sociologiska institutionen på tre komponenter: Betyg på högskolekurser, motivationsbrev samt tidigare studiers relevans.För mer information klicka här.
 

Programmets struktur

Termin ett - hösttermin

Klassisk sociologisk teori 7,5 hp - halvfart period 1-2
Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod 7,5 hp - halvfart period 1-2
Valfria kurser 15 hp tillfälle för Social Network Analysis 7,5 hp

Termin två - vårtermin

Modern sociologisk teori 7,5 hp - halvfart period 1-2
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 1 7,5 hp - halvfart period 1-2 alternativt Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2, 7,5 hp - halvfart period 3-4
Valfria kurser 15 hp tillfälle för Social Stratification 7,5 hp

Termin tre - hösttermin

Valfria kurser 22,5 hp tillfälle för Social Network Analysis 7,5 hp
Forskningsmetodik 7,5 hp - halvfart period 3-4

Termin fyra - vårtermin

Masteruppsats i sociologi 30 hp

 

Kursprogram med länkar till kursbeskrivningar och scheman