Ansökan och behörighetskrav

Programmet startar en gång om året, på höstterminen. Ansökan ska göras senast 16 april för svenska studenter och studenter från länder inom EU/EEA. Ansökan ska göras senast 15 januari för studenter från länder utanför EU/EEA.

Obs! Studenter från länder utanför EU/EEA ska betala dels en anmälningsavgift, dels en studieavgift

Behörighetskrav

Kandidatexamen med samhällsvetenskapligt huvudområde, 60 hp i sociologi och Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Läs mer och ansök här

Programmets struktur från höstterminen 2017

Termin ett

Introduktion 7,5 hp
Mätteknik och demografisk metod 7,5 hp
Systematiska översikter 7,5 hp
Social nätverksanalys 7,5 hp

Termin två

Modern sociologisk teori 7,5 hp - halvfart period 1-2
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2, 7,5 hp - halvfart period 3-4
Valfria kurser 15 hp

Termin tre

Valfria kurser 22,5 hp
Forskningsmetodik 7,5 hp - halvfart period 3-4

Termin fyra

Masteruppsats i sociologi 30 hp

 

Programmets tidigare struktur

Termin ett

Introduktion 7,5 hp
Mätteknik och demografisk metod 7,5 hp
Systematiska översikter 7,5 hp
Social nätverksanalys 7,5 hp

Termin två

Modern sociologisk teori 7,5 hp - halvfart period 1-2
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 7,5 hp - halvfart första hälften av terminen
Kausal inferens i sociologi 7,5 hp - halvfart andra hälften av terminen
Research Methods (Master Thesis Proposal) 7,5 hp - halvfart andra hälften av terminen

Termin tre

Valfria kurser 30 hp

Termin fyra

Masteruppsats i sociologi 30 hp

Kursprogram med länkar till kursbeskrivningar och scheman


Institutionsavtal med Cornell University College of Human Ecology

Institutionsavtal för studenter på masterprogrammet i sociologisk samhällsanalys och det tvååriga masterprogrammet i demografi. Läser du inom dessa program och är intresserad så finns det mer information här.