Ansökan och behörighetskrav

Programmet startar en gång om året, på höstterminen.

OBS! Vill du läsa detta program höstterminen 2021 behöver du söka senast 15 januari 2021. 

Studenter från länder utanför EU/EEA ska betala dels en anmälningsavgift, dels en studieavgift.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med samhällsvetenskapligt huvudområde, 60 hp i sociologi och Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Läs mer och ansök här

Meritvärdering

I bedömningen av studenternas meriter tittar Sociologiska institutionen på tre komponenter: Betyg på högskolekurser, motivationsbrev samt tidigare studiers relevans.För mer information klicka här.
 

Programmets struktur

Termin ett

Introduktion 7,5 hp
Mätteknik och demografisk metod 7,5 hp
Systematiska översikter 7,5 hp
Social nätverksanalys 7,5 hp

Termin två

Modern sociologisk teori 7,5 hp - halvfart period 1-2
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2, 7,5 hp - halvfart period 3-4
Valfria kurser 15 hp

Termin tre

Valfria kurser 22,5 hp
Forskningsmetodik 7,5 hp - halvfart period 3-4

Termin fyra

Masteruppsats i sociologi 30 hp

 

Kursprogram med länkar till kursbeskrivningar och scheman