Ansökan och behörighetskrav

Programmet startar en gång om året, på höstterminen.

Programmet är endast öppet i den första/internationella antagningsomgången som öppnar 16 oktober 2020 och som stänger 15 januari 2021. Vill du läsa detta program med start hösten 2021 är alltså sista ansökningsdag 15 januari 2021.

Vid ansökan till något av våra mastersprogram så krävs det att du, utöver din ansökan till antagning.se, lämnar in ett motivationsbrev inklusive dina forskningsidéer. Mallen som måste användas är denna.

När du har fyllt i motivationsbrevet i länken ovan så får du det skickat som en pdf till din mailadress som du angivit i motivationsbrevet. Om du söker detta program till hösten 2021, ska du ladda upp denna pdf på antagning.se senast 1 februari 2021.

Studenter från länder utanför EU/EEA ska betala dels en anmälningsavgift, dels en studieavgift.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med samhällsvetenskapligt huvudområde, 60 hp i sociologi och Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Läs mer och ansök här

Meritvärdering

I bedömningen av studenternas meriter tittar Sociologiska institutionen på tre komponenter: Betyg på högskolekurser, motivationsbrev samt tidigare studiers relevans.För mer information klicka här.
 

Programmets struktur

Termin ett

Introduktion 7,5 hp
Mätteknik och demografisk metod 7,5 hp
Systematiska översikter 7,5 hp
Social nätverksanalys 7,5 hp

Termin två

Modern sociologisk teori 7,5 hp - halvfart period 1-2
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2, 7,5 hp - halvfart period 3-4
Valfria kurser 15 hp

Termin tre

Valfria kurser 22,5 hp
Forskningsmetodik 7,5 hp - halvfart period 3-4

Termin fyra

Masteruppsats i sociologi 30 hp

 

Kursprogram med länkar till kursbeskrivningar och scheman