Program

Läs ett masterprogram i sociologi!

Aktuellt programutbud

Sociologiska institutionen har övergått till en antagningsomgång för masterprogrammen som ges på engelska. Du kommer endast kunna söka till programmen i den första/internationella antagningsomgången som öppnar mitten oktober 2020 och som stänger 15 januari 2021. Vi kommer inte öppna dessa program för ansökan i den andra antagningsomgången som öppnar i mars 2021 och som stänger 15 april 2021. ( Gäller inte masterprogrammet i Personal, arbete och organisation)

Institutionen ger också två program i demografi på avancerad nivå - läs mer om dem här!